Mus rasite: Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai.
Tel.: 8 (428) 51 550, 8 (428) 70 636
El. paštas: raseiniai@rpspc.lt
Darbo laikas: I - V: 7:00 - 19:00, VI: 8:00 - 13:00
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 272416130
Registracija Covid19 Vakcinai
A A A

Paslaugos

   

                                                                                                                                                                                              PATVIRTINTA
VšĮ Raseinių PSPC direktoriaus
2014 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. A1-17
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
PASLAUGŲ TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROJI DALIS
 
1. Pacientams paslaugas namuose teikia šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, gydytojas chirurgas, akušeris, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojas. Specialistai privalo turėti galiojančias licencijas, suteikiančias teisę verstis medicinos praktika pagal įgytą profesinę kvalifikaciją.
2. Paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 74:2000 „Gydytojas chirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 66:1999 „Gydytojas pediatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 57:2011 „Bendruomenės slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, MN 40:2006 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“.
3. Iškvietimai į pacientų namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
 
II.    PAGRINDINĖS PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS KAI GYDYTOJAI GALI BŪTI KVIEČIAMI Į NAMUS
 
4. Paslaugos namuose turi būti teikiamos:
4.1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose neaplankė slaugytojas ar akušeris.
4.2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
4.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
4.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
4.5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
4.6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
4.7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
5. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 4 punkte nenurodytais atvejais priima pacientą gydantis šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas arba gydytojas chirurgas.
 
III.GYDYTOJO IŠKVIETIMO ATLIKIMO TVARKA
 
6. Iškvietimai registruojami žurnale F 031a, ambulatorinėje kortelėje F 025a ir statistinėje apskaitos      formoje F 025 a/LK (elektroninė versija). Iškvietimai priimami likus 1 val. iki gydytojo darbo pabaigos.
7. Gydytojas, išsiaiškinęs, jog paciento būklė gali būti sunki, organizuoja greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) iškvietimą į paciento namus, arba pacientui ar jo artimiesiems pasiūlo atvykti į polikliniką, ambulatoriją ar Žaiginio BPG kabinetą patiems, arba laukti kol gydytojas atvyks pacientų lankymo namuose metu.
8. Sunkios paciento būklės:
8.1. ūmus kvėpavimo sutrikimas;
8.2. ūmus kraujotakos sutrikimas;
8.3. ūmus širdies ritmo sutrikimas;
8.4. progresuojanti hipertenzinė krizė;
8.5. ūmus apsinuodijimas;
8.6. labai stiprus ūmus skausmas
9. Gydytojas, išsiaiškinęs, kad paciento būklė gali būti grėsminga gyvybei iš karto organizuoja GMP iškvietimą. Grėsmingos gyvybei būklės yra:
9.1. širdies sustojimas;
9.2. kvėpavimo sustojimas;
9.3. gręsiantis kvėpavimo sustojimas dėl kvėpavimo takų obstrukcijos;
9.4. sąmonės praradimas ir nereagavimas į skausmą;
9.5. stebimi viso kūno traukuliai;
9.6. sunkus psichikos sutrikimas su agresyviais veiksmais.
10. Išvykus gydytojui į iškvietimą skubos tvarka, pagalbos tęstinumą poliklinikoje užtikrina kitas tuo metu dirbantis šeimos gydytojas.
11. Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas gali tiesiogiai ar telefonu aptarti iškvietimo būtinybę su atvyksiančiu gydytoju.
12.  Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku (Poliklinikoje, ambulatorijose I – IV nuo 15 iki 16 val., V nuo 14 iki 15 val., VI nuo 12 iki 13 val. Gydytojai dirbantys poliklinikoje nuo 14 iki 19 val., iškvietimus į namus atlieka nuo 13 iki 14 val. Žaiginio BPG kabinete II, III, V nuo 13 iki 14 val.).
13. Kviečiant gydytoją nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai ar globėjai.
14. Iškvietimo metu atliekama ligonio apžiūra, vaistų išrašymas, esant reikalui atliekami laboratoriniai tyrimai, EKG, nukreipiamas specialisto konsultacijai ar stacionariniam gydymui.
15. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.
16. PAASP paslaugas namuose gali teikti prie jos neprisirašiusiems, bet šalia jos gyvenantiems pacientams pagal sutartis su PAASPĮ, prie kurių šie pacientai yra prisirašę.
 
IV.GYDYTOJO NUVEŽIMO PAS PACIENTĄ Į NAMUS TVARKA
 
17. Gydytojas pas pacientą į namus vyksta įstaigos (poliklinikos, ambulatorijos) transportu.
______________________________

 

Duomenų apsaugos politikaSprendimas: CWEB.lt