Projektai

2018-09-06 PROJEKTAS „PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS TUBERKULIOZE SERGANTIEMS ASMENIMS RASEINIŲ RAJONE“

 

Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras pradeda vykdyti projektą „Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone, įgyvendinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-R-615  „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas”

 Projekto trukmė – 48 mėnesiai. Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022 m. rugsėjo 6 d. 

Projekto tikslas – mažinti Raseinių rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės.

 Projekto tikslinė grupė – tuberkulioze sergantys rajono gyventojai, kuriems po 2 mėnesių tuberkuliozės gydymo laikotarpio tuberkuliozės mikobakterijų išnykimas buvo patvirtintas du kartus ir jie tęsia tuberkuliozės gydymo kursą ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. 

Įgyvendinant projektą tikslinės grupės asmenims bus teikiama nemokama socialinė parama - kassavaitinis kuponas maisto prekėms įsigyti ir pagal poreikį kompensuojamos kelionės iš/į ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Šios priemonės skatins reguliarų ir savanorišką vaistų vartojimą nuo tuberkuliozės, sergantieji sėkmingai baigs paskirtą gydymą todėl sumažės tikimybė kitiems asmenims atsitiktinai užsikrėsti tuberkulioze. 

Projekto vertė – 17.041,34 Eur, iš jų: 14.731,44 Eur - ES fondų lėšos, 1.031,64 Eur – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, 1.278,26 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos. 

Projekto vykdytojas – Viešoji įstaiga Raseinių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras. 

PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE

 

Raseinių rajono savivaldybėje įgyvendinamas projektas „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Raseinių rajono savivaldybėje“ (projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-21-0014).

Projekto vykdytojas: VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras.

Projekto partneriai: VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras, IĮ G. Radavičiaus klinika, UAB Raseinių šeimos gydytojų centras, UAB „MediCA klinika“ ir VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras.

Projekto tikslas – pagerinti Raseinių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms.

Projekto įgyvendinimo metu bus modernizuota Raseinių rajono pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūra.

Bendrai finansuojamo projekto bendra vertė – 412 920,48 Eur, iš kurių:

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 350 982,40 Eur;

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 30 969,04 Eur;

Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 16 811,59 Eur;

Privačios pareiškėjo ir partnerio (-ių) lėšos – 14 157,45 Eur.

Planuojama projekto veiklas įgyvendinti iki 2020 m. gegužės 31 d.Informacija atnaujinta 2021-10-12