Mus rasite: Žemaitės g. 2, 60127 Raseiniai.
Tel.: 8 (428) 51 550, 8 (428) 70 636
El. paštas: raseiniai@rpspc.lt
Darbo laikas: I - V: 7:30 - 19:00, VI: 8:00 - 13:00
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 272416130
Registracija internetu
Registracija Covid19 Vakcinai
A A A

apie mus

Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras savo veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d.
Steigėjas – Raseinių rajono savivaldybė.
Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-05-19 išduota licencija Nr. 268 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Licencija patikslinta 2020-09-10 ir 2020-11-10.
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2022-05-16 išdavė  Akreditavimo pažymėjimą Nr. J24-49, kad Įstaiga yra akredituota šeimos medicinos paslaugai.

ĮSTAIGOS MISIJA, VIZIJA, VERTYBĖS

MISIJA -   mūsų misija yra gerinti prisirašiusių pacientų sveikatą, teikiant sveikatos stiprinimo, sveikatos mokymo, ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo paslaugas.

VIZIJA - teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinančias paciento ir jo šeimos poreikius bei lūkesčius, išlaikant holistinį požiūrį į ligų diagnostiką ir gydymą bei plėtojant šeimos gydytojo komandos ir pacientų partnerystę.

KOKYBĖS POLITIKA - įstaiga stengiasi užtikrinti teikiamų paslaugų prieinamumą, koordinavimą bei tęstinumą, atsižvelgiant į pacientų poreikius.

TIKSLAI - įgyvendinti pacientų teises į prieinamas, saugias ir kokybiškas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant paslaugų tęstinumą ir koordinavimą visais pacientų gyvenimo laikotarpiais.

VERTYBĖS - vykdydami savo misiją, mes vadovaujamės tokiomis vertybėmis: pagarba ir užuojauta žmogui, atsakomybė, sąžiningumas, tinkamas pareigų atlikimas ir bendradarbiavimas.Informacija atnaujinta 2022-05-23

Duomenų apsaugos politikaSprendimas: CWEB.lt