Korupcijos prevencijos programa

VšĮ Raseinių PSPC už korupcijos prevenciją ir kontrolę atsakinga Aistė Malinauskienė, šeimos gydytoja,

tel. (8 428) 51 550.

Viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas ir kitos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą). Už šiuos korupcinio pobūdžio veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

Viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika Viešojoje įstaigoje Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. Jeigu mūsų sveikatos priežiūros įstaigoje iš Jūsų prašė pakišos, jeigu be teisėto pagrindo mokėjote medicinos darbuotojui ar susidūrėte su kitokia korupcijos forma galima informuoti:

  • telefonu (8 428) 57 913,
  • raštu, pristatant pranešimą į 201 kab. (darbo laikas I – IV – nuo 8 val. iki 16.45 val., V – nuo 8 val. iki 15 val. 30 min., pietų pertrauka nuo 12 val. iki 12 val. 30 min.), siunčiant paštu adresu: Žemaitės g. 2, LT-60127 Raseiniai. Ant voko ar rašto būtina nurodyti asmeniškai direktoriui, elektroniniu paštu paulius.aukstikalnis@rpspc.lt.

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

  • vardą, pavardę;
  • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
  • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
  • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Direktoriaus kreipimasis

Korupcijos prevencijos programa 

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas

VšĮ Raseinių PSPC darbuotojų elgesio kodeksas

Vadovų kreipimasis

Šeimos gydytojo medicinos norma

Gydytojo akušerio ginekologo medicinos norma

Gydytojo chirurgo medicinos norma

Vaikų ligų gydytojo medicinos norma

Vidaus ligų gydytojo medicinos norma

Gydytojo odontologo medicinos norma

Darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, elgesio taisyklės

Sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, bus teikiamas rašytinis prašymas STT

Sąrašas pareigų, kurias einantys VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro darbuotojai privalo deklaruoti viešus ir privačius interesus

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Paramos gavimo ir teikimo apskaitos bei viešinimo tvarkos aprašas

Antikorupcinė reklama

 

 Informacija atnaujinta 2024-03-06