Administracija

Administracija:

Laikinai einantis direktoriaus pareigas, Paulius Aukštikalnis, tel. (8 428) 57 913
Direktoriaus pavaduotojas medicinai, tel. (8 428) 57 914 (sujungiama),
mob. tel. 8 685 94 117.                                      
Vyr. slaugos administratorius, tel. (8 428) 51 957
Vyr. buhalteris, buhalteris, tel. (8 428) 52 195
Duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 428) 51 496
Sekretorius personalo specialistas, tel. (8 428) 57 914
Ūkvedys, tel. 8 652 31 772
Sveikatos statistikas koordinatorius, tel. (8 428) 57 944Informacija atnaujinta 2023-08-29