Administracija

Administracija:

Direktorė Violeta Užringienė, tel. (8 428) 57 913
Direktoriaus pavaduotojas medicinai, tel. (8 428) 57 914 (sujungiama),
mob. tel. 8 652 87 147.                                      
Vyr. slaugos administratorius, tel. (8 428) 51 957
Vyr. buhalteris, buhalteris, tel. (8 428) 52 195
Duomenų apsaugos pareigūnas, tel. (8 428) 57 942
Sekretorius personalo specialistas, tel. (8 428) 57 914
Ūkvedys, tel. 8 652 31 772
Sveikatos statistikas koordinatorius, tel. (8 428) 57 944Informacija atnaujinta 2020-04-27