Paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras nori pasidžiaugti, kad pagal projektą „PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“, kuris finansuojamas pagal 2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos įgyvendinimo priemonę 08.1.3-CVPA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, 2020 m. užbaigtas kapitalinis įstaigos remontas pritaikant patalpas neįgaliesiems pacientams (įrengtas keltuvas, procedūrinis kabinetas ir laboratorija, tualetas). Taip pat buvo įsigytos dvi naujos odontologinės kėdės su įranga, du nauji autoklavai, 3 nauji automobiliai.

Įstaiga ir toliau stengiasi gerinti ne tik medicinos personalo, bet ir pacientų gerovę, todėl gegužės viduryje pateikė paraišką dalyvauti kitame projekte pagalpriemonę Nr. 08.4.2-ESFA-K-616 „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektas skirtas poliligotiems įstaigos pacientams.

Paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimasPaslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimasPaslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimasPaslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimasPaslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas