Į PSDF grįžta daugiau netinkamai panaudotų lėšų

 

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

pranešimas žiniasklaidai

 

2015 m. balandžio 9 d.

 

Į PSDF grįžta daugiau netinkamai panaudotų lėšų 

 

Gydymo įstaigos ir vaistinės į Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą grąžina daugiau nei 813 tūkst. eurų 2014 metais netinkamai panaudotų lėšų. Šie pinigai jiems buvo skirti už gyventojams suteiktas įvairias sveikatos priežiūros paslaugas ir išduotus kompensuojamuosius vaistus.

 

„Nepaisant to, kad pernai, palyginti su 2013 metais, teritorinės  ligonių kasos (TLK) atliko 34 proc. mažiau kontrolės procedūrų, jų metu nustatytos žalos dydis  PSDF biudžetui ženkliai išaugo. Tai rodo, kad 2014 m. TLK vykdė įstaigų ir įmonių kontrolę kryptingiau, didesnį dėmesį skyrė rizikingiausioms sritims, identifikuotoms įstaigų ir įmonių veiklos stebėsenos metu“,– teigia Vaida Momkuvienė, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyriaus vedėjos pavaduotoja.

 

Pasak V. Momkuvienės, vykdant gydymo  įstaigų ir vaistinių, sudariusių sutartis su ligonių kasomis, veiklos priežiūrą siekiama užtikrinti, kad PSDF lėšos būtų naudojamos kuo efektyviau, tikslingiau ir skaidriau. Na, o siekiant užtikrinti, kad mažėtų atvejų, kai PSDF lėšos panaudojamos netinkamai, TLK aktyviai vykdo ir prevencines priemones – aiškina gydymo įstaigų ir vaistinių vadovams, gydytojams ir atsakingiems specialistams teisės aktų reikalavimus, juos konsultuoja. 

 

„Pernai sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir kitų įstaigų bei įmonių, sudariusių sutartis su VLK ar TLK, veiklos priežiūrai buvo priskirtos kelios naujos sritys – įstaigų,  įmonių konsultavimas ir veiklos duomenų, kaupiamų privalomojo sveikatos draudimo informacinėje sistemoje „Sveidra“, stebėsena. Prioritetas buvo skiriamas konsultavimui“,– teigė V. Momkuvienė.

 

Pasak jos, konsultuojama įvairiai – telefonu,  elektroniniu paštu, raštu, informacija talpinama interneto svetainėse, rengiami pristatymai įvairiuose renginiuose.

 

Pernai TLK specialistai įstaigoms bei įmonėms iš viso suteikė daugiau nei 162 tūkst. konsultacijų, kurių metu buvo  aiškinami teisės aktai, reglamentuojantys sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, jų apmokėjimo PSDF lėšomis tvarką. Taip pat buvo aiškinama kompensuojamųjų vaistų išrašymo, išdavimo ir jų įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarka, buvo konsultuojama stacionarinių ir dienos chirurgijos paslaugų kodavimo ir medicinos apskaitos dokumentų formų pildymo klausimais. Be to, praėjusiais metais TLK specialistai įvykdė 4803 kitas metodinės pagalbos įstaigoms priemones – pavyzdžiui, konsultavo įstaigas seminaruose, skelbė informacinius pranešimus interneto svetainėse.

 

„Šios konsultacijos padeda užtikrinti, kad vis daugiau įstaigų laikytųsi nustatytų reikalavimų ir nepadarytų  žalos PSDF biudžetui. Vis dėlto, kai kurioms  įmonėms ir įstaigoms, jau ne kartą kartojusioms pažeidimus, pernai teko taikyti baudas – už pažeidimus joms iš viso skirta daugiau nei 5 tūkst. eurų“,– teigė V. Momkuvienė.

 

V. Momkuvienės teigimu, ligonių kasų specialistai ir šiemet tęsia patikrinimus, ypatingą dėmesį skirdami rizikingiausioms sritims.

 

2014 m. daugiausia žalos padaryta nesilaikant stacionarinių paslaugų, gydytojų specialistų konsultacijų teikimo ir apmokėjimo reikalavimų, išrašant ir išduodant kompensuojamuosius vaistus. Pavyzdžiui, nepagrįstai išrašyti kompensuojamieji vaistai – nediagnozavus ligos, žmonėms, kurie nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu. Tikrinant stacionarines (ligoninėse teikiamas) paslaugas, – kai kuriais atvejais pacientai buvo stacionarizuoti planiniam gydymui be siuntimo, pateiktos apmokėti paslaugos, kurios neatitiko teisės aktais patvirtintų šių paslaugų reikalavimų. Kartais medicinos dokumentuose nebuvo jokių įrašų apie pacientui suteiktas paslaugas.

 

Kontrolės procedūros  atliekamos planine tvarka pagal patvirtintus VLK ar TLK planus ir  neplanine tvarka, kai gaunama informacija, kad galėjo būti padaryta žala PSDF arba pažeisti teisės aktų reikalavimai. Taip pat jos gali būti atliekamos gavus kompetentingos institucijos prašymas ar pavedimas atlikti įstaigos ar įmonės veiklos patikrinimą.

 

VLK atkreipia dėmesį, kad įstaigos, sudarydamos sutartis su TLK, įsipareigoja atlyginti PSDF padarytą žalą, o jei to nepadaro, ji yra išieškoma.

 

 

Kontaktai žiniasklaidai:

Lina Bušinskaitė

Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

Tel. (8 5) 236 4105, mob. tel. 8 687 41445,
El. paštas
lina.businskaite@vlk.lt


Kviečiame apsilankyti VLK profilyje Facebook: https://www.facebook.com/vlk.lt

 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefono numeriu 8 700 88888.