Dėl paslaugų teikimo šventiniu laikotarpiu

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. V-2985 „Dėl laboratorinius Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų, karščiavimo klinikų ir vaistinių darbo tam tikromis dienomis“ 2020 m. gruodžio 25-27 d., 2021 m. sausio 2-3 d. užtikrins pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas adresu Žemaitės g. 2, Raseiniai (poliklinika), registratūros tel. Nr. (8 428) 51 550, (8 428) 70636.

Prie įstaigos prisirašiusiems pacientams teiksime pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, teisės aktų nustatyta tvarka bei skubios odontologijos paslaugas, išskyrus imunoprofilaktikos, prevencinių programų ir profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas.

2020 m. gruodžio 25 d. nuo 8.00 iki 18.00 val., šeimos gydytojai A. Vėgėlė, A. Malinauskienė ir gydytojas odontologas.

2020 m. gruodžio 26 d. nuo 8.00 iki 13.00 val. darbas vyks įprastu šeštadienio grafiku, šeimos gydytojos I. Osvaltienė, A. Malinauskienė ir gydytojas odontologas.

2020 m. gruodžio 27 d. nuo 8.00 iki 15.00 val., šeimos gydytojos L. Mažeikienė, A. Malinauskienė ir gydytojas odontologas.

2021 m. sausio 2 d. nuo 8.00 iki 13.00 val. darbas vyks įprastu šeštadienio grafiku, šeimos gydytoja V. Stonienė ir gydytojas odontologas.

2021 m. sausio 3 d. nuo 8.00 iki 13.00 val. darbas vyks šeštadienio grafiku, šeimos gydytoja A. Armonienė ir gydytojas odontologas.