Dėl medicinos punktų aptarnavimo

Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimu Nr. TS-55 "Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro struktūros patvirtinimo" panaikinti Kalnujų, Katauskių, Sujainių ir Vosiliškio medicinos punktai. Šių buvusių medicinos punktų teritorijų gyventojai gali išsikviesti slaugytojus į namus šiais telefonais:

Kalnujų - bendruomenės slaugytoja M. Mockaitienė, mob. 8 652 87 134;

Katauskių medicinos punkto teritorijos gyventojus dabar aptarnauja Šiluvos ambulatorijoje dirbančios slaugytojos, tel. (8 428) 43 144; 

Sujainių - bendruomenės slaugytoja R. Pukinienė, mob.8 652 87 142;

Vosiliškio - bendruomenės slaugytoja L. Germanavičienė, mob. 8 652 87 145.