Dėl įstaigos darbo

DĖMESIO, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro pacientai!

Nors karantinas šalyje tęsiasi, bet VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro poliklinika ir ambulatorijos nuo gegužės 11 d. duris atvers savo pacientams. Pacientai į įstaigą pateks iš anksto suderinus atvykimo laiką. Džiaugiamės, kad įstaiga turi kelis įėjimus, kurie padės tinkamai skirstyti pacientų srautą, karščiuojantys nesusitiks  ir bendrame laukiamajame nelauks paslaugų su sveikais pacientais vienu metu.

Planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau – ASPP) tiesioginio kontakto būdu teikiamos tik įsitikinus, kad dėl ASPP specifikos jų suteikti nuotoliniu būdu neįmanoma. Pacientams ASPP pradedamos teikti nuo 8.00 val. – baigiamos 16.00 val.

Nuotoliniu būdu pacientai registruojasi per išankstinę pacientų registravimo informacinę sistemą ar kitu elektroniniu būdu. ASPP teikiamos: asmenims, kuriems šios paslaugos vykdomos ir priklauso gauti vadovaujantis LR SAM įsakymais, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymui, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, šeimos gydytojo, gydytojo specialisto, slaugytojo konsultacijoms, gydytojų tarpusavio konsultacijoms, būtinųjų tyrimų paskyrimui, asmenims norintiems paslaugas gauti būtent taip ir turintiems tam skirtas technines galimybes. Nuotoliniu būdu teikiamų ASPP skaičius neribojamas.

 

              VšĮ Raseinių PSPC administracija