Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo

Ambulatorinės slaugos namuose ir paliatyvios pagalbos paslaugos padalinys

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras 2020 m. lapkričio 10 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba patikslino licenciją teikti kvalifikuotas ambulatorines slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose.

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centre yra įsteigtas ambulatorinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų namuose padalinys, kuriame dirba bendrosios praktikos slaugytojai,  slaugytojų padėjėjai, kineziterapeutas, medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas.

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose suteikiamos:

Slauga namuose

Pacientas ar jo artimieji dėl slaugos paslaugų namuose turi kreiptis į šeimos gydytoją. Gydytojas siuntime nurodys, kokių ambulatorinių slaugos paslaugų namuose reikia pacientui.

Slaugytojai pacientų namuose gali atlikti nemažai įvairių slaugos procedūrų, t. y. suleisti vaistus, prijungti ir prižiūrėti lašinės sistemą, paimti kraują ar šlapimą laboratoriniams tyrimams, užrašyti elektrokardiogramą, matuoti temperatūrą, deguonies įsisavinimą, arterinį kraujo spaudimą, užtikrinti žaizdų bei pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūrą r kt.

Slaugytojo padėjėjas teikia asmens higienos paslaugas (išmaudo ar padeda išsimaudyti, kerpa nagus, lašina lašus, keičia sauskelnes ar palas, prižiūri burnos ertmę ir pan.), siekia išvengti/sumažinti pragulas (paciento vartymas). Slaugytojui paskyrus, tvarko paciento sekretą ir išskyras (keičia šlapimo surinktuvus, padeda pacientui naudotis tualeto kėde ir pan.).

Kineziterapeutas padeda gydyti įsisenėjusias sveikatos problemas (nugaros, sąnarių skausmus), padeda greičiau pasveikti po patirtų traumų. Kineziterapeutas teikia paslaugas pacientų namuose, gydymo metodai yra pritaikomi kiekvienam pacientui individualiai, o tai leidžia pasiekti geriausių rezultatų.

Socialinis darbuotojas suteikia pagalbą asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Medicinos psichologas teikia individualias psichologines konsultacijas, psichologiniais būdais paveikia paciento motyvaciją, nuostatas, poreikius, elgesį ar emocinę savijautą, siekiant paciento sveikatos ir gerovės, padeda pacientui spręsti psichologinius sunkumus.

Paliatyvioji slauga

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos patiems sunkiausiems ligoniams: esantiems komoje, sergantiems onkologinėmis ligomis, tam tikro laipsnio demencijomis ir pan. Gydantysis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę, į jo ir artimųjų pageidavimą, parenka paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo būdą. Šeimos gydytojas kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos priežiūros specialistais (šeimos gydytoju, medicinos psichologu, socialiniu darbuotoju,  bendrosios praktikos slaugytoju, slaugytojo padėjėju) nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, prireikus juos koreguoja.

VšĮ Raseinių PSPC, įkūręs ambulatorinės slaugos namuose ir paliatyviosios slaugos padalinį, suformavęs komandą, siekia kuo efektyvesnio sergančiųjų ir slaugomųjų pacientų aptarnavimo, kad kuo ilgiau pacientas galėtų gyventi visavertį gyvenimą savo namuose.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-1168 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ambulatorinės slaugos paslaugos namuose  teikiamos kiekvieną dieną nuo 8 val. iki 20 val. Pacientai, kurie turi gydytojų paskyrimus ir jiems reikalingos slaugos komandos paslaugos švenčių dienomis ir savaitgaliais, prašome skambinti telefonu +370 658 48 828.