Biomedicinos technologė Aistė Žagužauskienė

Biomedicinos technologė Aistė Žagužauskienė

Tęsiame iniciatyvą ir toliau kviečiame trumpai susipažinti su VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro naujais darbuotojais.
Dar viena mūsų šaunaus kolektyvo darbuotoja Aistė Žagužauskienė, kuri 2012 m. baigė Kauno kolegijos Medicinos fakultetą, Biomedicinos diagnostiką. Aistė labai greitai ir lengvai įsiliejo į mūsų kolektyvą ir kibo į darbus.
Pirmiausia Aistės paklausėme, kokių įgūdžių reikia turėti renkantis biomedicininės diagnostikos specialybę: „Tam tikri įgūdžiai atsiranda jau dirbant, o renkantis šią specialybę, manau, kad reikia bendrinių žinių apie tam tikras žmogaus sveikatos būkles, anatomiją, vienokio ar kitokio susirgimo priežastis ir diagnostiką. Turi dominti noras sužinoti priežastis, nes kad ir pats paprasčiausias tyrimas gali suteikti daug informacijos ir tinkamai nukreipti“ – teigė pašnekovė.
Pasidomėjus, kuo įdomus dirbamas darbas, Aistė atsakė, kad darbas įdomus tuo, kad kasdien ji gali vis ką nors sužinoti, padėti, bendradarbiauti. Apie sunkumus su kuriais susiduria darbe specialistė teigė, kad išskirtinių jokių sunkumų nejaučianti: „Galbūt tik vienas emocinis sunkumas – matyti sunkiai sergančius žmones, o ypač vaikus“ – teigė Aistė.
Taip pat specialistės paprašėme duoti patarimą tiems žmonėms, kurie atėję darytis paskirtus tyrimus, bijo. „Aš visada sakau: tai tik maža ir labai trumpa procedūra, mažas menkniekis“ – sako Aistė. „Tikriausiai labiau gąsdina laukimas, ne pati procedūra, o ir atsisėdus į kėdę jau daug ramiau“ – pokalbį užbaigė specialistė.
Linkime sėkmingų darbų.