Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų pasikeitimai

          Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų pasikeitimai
VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras, vadovaudamasis šių metų birželio mėnesio 2 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro (toliau - SAM) įsakymu Nr. V-1357, nuo liepos 1 dienos keičia ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo tvarką pacientų namuose. Šiame SAM įsakyme yra numatyta, kad visos asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamas ambulatorines slaugos paslaugas namuose, turi pasirengti pagal patvirtintą tvarkos aprašą ir vykdyti šį įsakymą. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose yra licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. Savirūpa - paciento ar jo artimųjų veikla, atliekama siekiant išsaugoti sveikatą, apsisaugoti nuo ligų (prevencija), atpažinti sveikatos būklės pablogėjimą ir vykdyti gydytojo paskirtą gydymą ar slaugytojo rekomendacijas. Slaugos poreikiai - pagrindiniai fiziologiniai, psichikos sveikatos ir socialiniai paciento poreikiai, kuriems patenkinti reikia kitų pagalbos.
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose kiekviena licencijuota asmens sveikatos priežiūros įstaiga privalo užtikrinti prie įstaigos prisirašiusiems pacientams. Įstaiga turi suformuoti atskirą pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį padalinį, atitinkantį aukščiau paminėto SAM įsakymo reikalavimus, ir nustatyta tvarka įgyti teisę teikti šias paslaugas iš Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, arba sudaryti šioms paslaugoms teikti sutartį su kita asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia tokią teisę. VšĮ Raseinių PSPC ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančiame padalinyje dirba 7 bendruomenės ir bendrosios praktikos slaugytojai, slaugytojo padėjėjas ir kineziterapeutas. Pradėjus dirbti pagal naujai patvirtintą tvarką, pajutus poreikiui į komandą bus įtraukti ir kiti specialistai: medicinos psichologas, socialinis darbuotojas. Visi šiame padalinyje dirbantys slaugytojai yra aprūpinti įstaigos transportu bei būtinomis medicinos priemonėmis (prietaisais) ir pacientus lanko jų namuose, vykdydami gydytojų paskyrimus bei savarankiškai teikdami slaugytojo paslaugas, jau nebe pirmus metus, tačiau nuo šių metų liepos mėnesio, jie atvyks priklausomai nuo paciento poreikių kartu su slaugytojo padėjėju ar kineziterapeutu. Šiuo SAM įsakymu prasiplėtė ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų ratas. Šias paslaugas turi teisę gauti:
1. vaikai, turintys negalią, t. y. asmenys iki metų, kuriems LR teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas nesavarankiškumo lygis ir pripažintas sunkus ir vidutinis neįgalumo lygis;
2. suaugę asmenys, turintys negalią, t. y. asmenys, kuriems LR teisės aktų reglamentuota tvarka nustatytas nesavarankiškumo lygis ir nuolatinės slaugos poreikis arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
3. senyvo amžiaus asmenys, t. y. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys, dėl amžiaus iš dalies ar visiškai netekę gebėjimų savarankiškai rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime bei sergantys lėtinėmis ligomis, kuriems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo. Bartelio indeksą nustato pacientą gydantis gydytojas arba šeimos gydytojas, arba slaugytojas;
4. pacientai, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ar pažeidimų nustatytas bendras funkcinis sutrikimas, kuriems nustatytas Bartelio indeksas yra iki 61 balo, ir kurie kasdieniniame gyvenime yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos;
5. pacientai, kuriems yra pritaikyta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo takų.
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiantis slaugytojas pirmojo vizito metu įvertins paciento sveikatos būklę, savirūpos galimybes, nustatys slaugos paslaugų poreikį, surinks papildomą kontaktinę informaciją, kuri dar nėra žinoma, bet yra būtina organizuojant ir teikiant ambulatorines slaugos paslaugas namuose. Nustatys galimą kito specialisto apsilankymo poreikį, nustatys jų teikimo mastą ir, suderinęs su pacientu ir (ar) jo artimaisiais, sudarys paciento slaugos ir priežiūros planą; pacientui ir jo artimiesiems paliks ambulatorines slaugos paslaugas namuose įstaigos ir komandos narių, kurie atliks pacientui paslaugas, kontaktinius duomenis. Kitų apsilankymų metu, specialistai pagal savo kompetenciją, atliks paciento kvėpavimo dažnio, arterinio kraujo spaudimo, pulso, deguonies įsisavinimo, kūno temperatūros matavimus ir įvertinimą prieš kitų procedūrų atlikimą; atliks procedūras pagal šeimos gydytojo paskyrimus, atliks procedūras pagal sudarytą ambulatorinių slaugos paslaugų namuose planą ir asmens higienos procedūras, esant poreikiui.
Slauga namuose reikalauja daug žinių. Džiaugiamės subūrę kompetentingą daugiadalykę komandą, kuri teiks paslaugą prie VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusiems pacientams.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų pasikeitimai