Slaugos paslaugų gavimas

Viešosios įstaigos Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) šeimos gydytojo komanda užtikrina slaugos paslaugų prieinamumą ir tęstinumą prisirašiusiems pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali lankytis įstaigoje, tenkindama pacientų slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatindama pacientų savirūpą.