Pacientų supažindinimas su tyrimų rezultatais

Šeimos gydytojas įvertina tyrimų ar konsultacijų rezultatus ir pacientą informuoja telefonu, jeigu tyrimų rezultatai yra normos ribose. Jeigu yra nukrypimų nuo normos pacientas telefonu kviečiamas apsilankymui pas šeimos gydytoją. Apsilankymo metu šeimos gydytojas su pacientu aptaria tyrimų rezultatus. Jeigu pacientas tyrimų ar konsultacijos rezultatus atnešė asmeniškai, šeimos gydytojas iš karto rezultatus aptaria su pacientu.

Esant dideliems tyrimų rezultatų nukrypimams nuo normos - kritiniams rezultatams (tyrimus atliekanti įstaiga yra nustačiusi tokius diagnostinių ar laboratorinių tyrimų nukrypimus), nedelsiant informuojamas telefonu siuntimą davęs šeimos gydytojas, kuris nedelsiant kviečia pacientą apsilankymui ir jį informuoja apie tyrimų rezultatą bei koreguoja paciento gydymo planą (siunčia į ligoninę, koreguoja medikamentus ir kt.).